Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng

Crypto Unit Token CRU: Nâng cấp nút

12
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
50

Do việc nâng cấp nút của CRU (CRYPTOUNIT), LBank đã tạm dừng việc gửi và rút CRU (CRYPTOUNIT) vào lúc 09:30 ngày 29 tháng 3 năm 2023 (UTC)

Ngày sự kiện: 29 Tháng Ba 2023 UTC

Phân nhánh là gì?

Mainnet tiền mã hóa hoạt động dựa theo những quy luật nhất định. Để cải thiện hiệu năng hệ thống hay sửa lỗi, người ta phải thường xuyên cập nhật thay đổi cho nó. Phân nhánh đại diện cho những thay đổi không tương thích với phiên bản trước của phần mềm hỗ trợ cho hệ thống tiền mã hóa. Để có thể tiếp tục đào tiền mã hóa, người đào cần phải cập nhật phần mềm.

Trong một số trường hợp, sau khi phân nhánh một loại tiền mã hóa hoàn toàn mới có thể xuất hiện, giống như trường hợp của Bitcon Cash và EthereumPoW.

LBank.com
@LBank_Exchange
🗞Due to the node upgrade of CRU (CRYPTOUNIT), LBank has suspended the deposit and withdrawal of CRU (CRYPTOUNIT) at 09:30 on March 29, 2023 (UTC). It will be resumed as soon as possible after the upgrade is complete. ❤️Details: bit.ly
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
2017-2023 Coindar