CryptoAI CryptoAI
CAI
22
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,004072 USD
2% từ mức giá thấp nhất
2652% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
11,33%
Giá trị vốn hóa thị trường
?
Số lượng
85,7K USD
13 Tháng Hai 2023 UTC

CryptoAI CAI: Sách trắng v.1.5

Nguồn đáng tin cậy
Đã thêm vào 7 tháng trước
16
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
57

Sách trắng CryptoAI. bản phát hành v.1.5

CryptoAI
@cryptoai_erc
We are pleased to announce the release of version 1.5 of the CryptoAI whitepaper. With this new version of the whitepaper we can show you all how far we have come and some of our plans for the future.🤖 👉 Have a good read: cryptoai.gitbook.io $CAI #CryptoAI #AI #ETH
CAI giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
3,29%
1 giờ
23,10%
3 giờ
21,52%
1 ngày
18,77%
2 ngày
93,52%
Hiện tại (Đã thêm vào 7 tháng trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar