CryptoAI CryptoAI
CAI
22
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,004059 USD
2% từ mức giá thấp nhất
2661% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
0,98%
Giá trị vốn hóa thị trường
?
Số lượng
68,6K USD
21 Tháng Hai 2023 UTC

CryptoAI CAI: Sách trắng v.1.6

Nguồn đáng tin cậy
Đã thêm vào 7 tháng trước
17
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
57

Sách trắng đã được cập nhật

CryptoAI
@cryptoai_erc
📝Our whitepaper has been updated to its 1.6 version: - New section about a seventh bot: "VideoAI: AI generated videos in the blink of an eye". - Minor additions to the whole whitepaper: new images to illustrate functions, new links, etc. 👉cryptoai.gitbook.io $CAI #AI
CAI giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
3,03%
1 giờ
4,70%
3 giờ
19,16%
1 ngày
37,91%
2 ngày
94,04%
Hiện tại (Đã thêm vào 7 tháng trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar