Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,448598 USD
% Thay đổi
8,94%
Giá trị vốn hóa thị trường
836M USD
Số lượng
71M USD
Tổng đơn vị lưu thông
1,86B
4757% từ mức giá thấp nhất
1204% đến mức giá cao nhất
3883% từ mức giá thấp nhất
726% đến mức giá cao nhất
85% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
1.864.134.978,37923
Tổng cung tối đa
2.193.179.327,32015

Decentraland MANA: Cơ chế nền tảng mới

416
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
71
Ngày sự kiện: 01 Tháng Chín 2020 UTC
Decentraland
@decentraland
NEW platformer mechanics for you to implement into your Game Jam scenes (Sign up now for Sept 1!), essential for multiplayer game creation. First up are rotating platforms. Check it out live: moving-platforms.vercel.app. Source code: github.com.
MANA giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
1,21%
1 giờ
1,30%
3 giờ
3,56%
1 ngày
8,47%
2 ngày
436,24%
Hiện tại (Đã thêm vào 3 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
2017-2024 Coindar