Dent Dent
DENT
113
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,00092 USD
1202% từ mức giá thấp nhất
10832% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
4,69%
Giá trị vốn hóa thị trường
88M USD
2577% từ mức giá thấp nhất
1998% đến mức giá cao nhất
Số lượng
5,77M USD
Tổng đơn vị lưu thông
95,6B
Tháng Sáu 2018

Dent: Lên danh sách tại PayFair

Đã thêm vào 4 năm trước
5
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
11
DENT giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
89,99%
Hiện tại (Đã thêm vào 4 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
L
Thêm vào bởi Leisan
Trong suốt thời gian theo dõi Dent, 68 sự kiện đã được thêm vào:
28 sàn giao dịch sự kiện
20 ra mắt
7 thương hiệu sự kiện
5 cập nhật
3 sự kiện liên quan đến thử nghiệm tính năng mới
2 hội thảo tham gia
1 cuộc thi
1 sự kiện liên quan đến kiếm thu nhập
1 gặp mặt
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar