DexCheck DexCheck DXCHECK
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,03530782 USD
% Thay đổi
0,03%
Giá trị vốn hóa thị trường
15,2M USD
Số lượng
2,4M USD
Tổng đơn vị lưu thông
431M
108% từ mức giá thấp nhất
418% đến mức giá cao nhất
870% từ mức giá thấp nhất
271% đến mức giá cao nhất
43% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
431.286.386,011892
Tổng cung tối đa
1.000.000.000

DexCheck DXCHECK: DexCheck PAD v.2.0

26
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
89

DexCheck sẽ phát hành DexCheck PAD v.2.0 vào tháng này.

Ngày sự kiện: Tháng Năm 2024 UTC
DexCheck AI
@dexcheck_io
Welcome back to another week of DexCheck news:

💥 DexCheck V2 is LIVE
🔥 3rd $DCK burn completed
🤝 Partnership with 5ireChain
🔜 DexCheck PAD V2 is coming in May

See you next week with more updates!
DXCHECK giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
8,29%
1 ngày
10,44%
2 ngày
34,19%
Hiện tại (Đã thêm vào 2 tháng trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
2017-2024 Coindar