Diamond Diamond DMD
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
2,19 USD
% Thay đổi
1,46%
Giá trị vốn hóa thị trường
8,31M USD
Số lượng
6,55K USD
Tổng đơn vị lưu thông
3,78M
3822% từ mức giá thấp nhất
1433% đến mức giá cao nhất
28667% từ mức giá thấp nhất
945% đến mức giá cao nhất

Diamond DMD: Xóa danh sách từ Bittrex

220
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
30
Ngày sự kiện: 12 Tháng Bảy 2019 UTC
Bittrex Global từng là lớn thứ 3 trên các sàn giao dịch mà Diamond xuất hiện
5.596.326
Số lượng, USD
2014
Năm
Liechtenstein
Quốc gia
8
Độ tin cậy
DMD giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
106,44%
Hiện tại (Đã thêm vào 4 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
L
Thêm vào bởi Leisan
2017-2023 Coindar