eCASH eCASH XEC
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,00005033 USD
% Thay đổi
7,92%
Giá trị vốn hóa thị trường
990M USD
Số lượng
11,1M USD
Tổng đơn vị lưu thông
19600B
172% từ mức giá thấp nhất
655% đến mức giá cao nhất
161% từ mức giá thấp nhất
452% đến mức giá cao nhất
94% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
19.693.173.423.092
Tổng cung tối đa
21.000.000.000.000

eCASH XEC: Nâng cấp mạng

61
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
215

Nâng cấp mạng sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 11

Ngày sự kiện: 15 Tháng Mười Một 2022 UTC

Phân nhánh là gì?

Mainnet tiền mã hóa hoạt động dựa theo những quy luật nhất định. Để cải thiện hiệu năng hệ thống hay sửa lỗi, người ta phải thường xuyên cập nhật thay đổi cho nó. Phân nhánh đại diện cho những thay đổi không tương thích với phiên bản trước của phần mềm hỗ trợ cho hệ thống tiền mã hóa. Để có thể tiếp tục đào tiền mã hóa, người đào cần phải cập nhật phần mềm.

Trong một số trường hợp, sau khi phân nhánh một loại tiền mã hóa hoàn toàn mới có thể xuất hiện, giống như trường hợp của Bitcon Cash và EthereumPoW.

XEC giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
0,46%
1 giờ
0,43%
3 giờ
2,60%
1 ngày
5,26%
2 ngày
36,40%
Hiện tại (Đã thêm vào 1 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
2017-2024 Coindar