Edgeless Edgeless
EDG
30
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,018394 USD
2683% từ mức giá thấp nhất
16264% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
9,31%
Giá trị vốn hóa thị trường
2,11M USD
1376% từ mức giá thấp nhất
11571% đến mức giá cao nhất
Số lượng
558 USD
Tổng đơn vị lưu thông
115M
15 Tháng Năm 2018

Edgeless EDG: Lên danh sách tại xChange.me

Đã thêm vào 4 năm trước
313
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
12
Hacken
@Hacken_io
Every crypto enthusiast has different stories about possible scams or fraudsters. Our goal is to ensure that your experience in exploring and trading crypto is the best!
Make your crypto trading safer NOW - https://t.co/GcgDMHFyUs
Credits for the video to @Froso4#HKN $HKN #CER
EDG giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
96,84%
Hiện tại (Đã thêm vào 4 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
Y
Thêm vào bởi Yan
Trong suốt thời gian theo dõi Edgeless, 22 sự kiện đã được thêm vào:
7 sàn giao dịch sự kiện
5 ra mắt
4 sự kiện liên quan đến kiếm thu nhập
2 hội thảo tham gia
1 thương hiệu sự kiện
1 hợp tác
1 sự kiện thường kỳ trong nhiều nước khác nhau
1 sự kiện liên quan đến thử nghiệm tính năng mới
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar