Eidoo Eidoo EDO
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng

Eidoo EDO: Đốt cháy 500.000 mã thông báo EDO

394
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
62
Ngày sự kiện: 08 Tháng Giêng 2018 UTC

Đốt đồng (token) nghĩa là gì?

Đốt đồng (token) là một quá trình gửi một lượng tiền mã hóa cụ thể đến một địa chỉ công chúng mà mã khóa riêng tư không thể nào lấy được. Trong tương lai, những đồng bị gửi đó không thể bị sử dụng, dẫn đến số lượng tiền mã hóa lưu thông sẽ giảm đi.

Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
Y
Thêm vào bởi Yan
2017-2024 Coindar