Elastos Elastos ELA
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
2,99 USD
% Thay đổi
3,17%
Giá trị vốn hóa thị trường
66,2M USD
Số lượng
361K USD
Tổng đơn vị lưu thông
22M
277% từ mức giá thấp nhất
2881% đến mức giá cao nhất
356% từ mức giá thấp nhất
367% đến mức giá cao nhất
78% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
22.089.585
Tổng cung tối đa
28.219.999

Elastos ELA: Bản phát hành Elastos Essentials v.1.0

315
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
61
Ngày sự kiện: Tháng Bảy 2021 UTC
ELA giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
1,55%
1 giờ
4,24%
3 giờ
26,40%
1 ngày
44,93%
2 ngày
69,05%
Hiện tại (Đã thêm vào 3 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
2017-2024 Coindar