212
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,419059 USD
2146% từ mức giá thấp nhất
1050% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
0,08%
Giá trị vốn hóa thị trường
419M USD
2626% từ mức giá thấp nhất
903% đến mức giá cao nhất
Số lượng
32,7M USD
Tổng đơn vị lưu thông
1B
100% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
1.000.000.000
Tổng cung tối đa
1.000.000.000
14 Tháng Năm 2018

Enjin Coin ENJ: Lên danh sách tại Kyber Network

Đã thêm vào 4 năm trước
580
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
14
Kyber Network
@kybernetwork
@enjin ( $ENJ can) to be listed on Kyber Network at 9pm (GMT+8) on May 14, 2018!https://t.co/9pgnQS7ajf
ENJ giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
186,71%
Hiện tại (Đã thêm vào 4 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
Y
Thêm vào bởi Yan
Trong suốt thời gian theo dõi Enjin Coin, 97 sự kiện đã được thêm vào:
35 sàn giao dịch sự kiện
17 buổi AMA
14 ra mắt
8 cập nhật
6 sự kiện liên quan đến thử nghiệm tính năng mới
3 sự kiện liên quan đến kiếm thu nhập
3 cuộc thi
2 sự kiện liên quan đến một tổ chức tự động phi tập trung (DAO)
2 gặp mặt
2 hợp tác
2 báo cáo
1 chung sự kiện
1 thông báo
1 hội thảo tham gia
Tháng Giêng 2023

Cập nhật phát triển

Bản cập nhật nhà phát triển tiếp theo là vào tháng 1 năm 2023

Đã thêm vào 1 tháng trước
2017-2023 Coindar