Enzyme Enzyme MLN
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
20,07 USD
% Thay đổi
2,55%
Giá trị vốn hóa thị trường
29,1M USD
Số lượng
3,71M USD
Tổng đơn vị lưu thông
1,45M
1021% từ mức giá thấp nhất
1187% đến mức giá cao nhất
1392% từ mức giá thấp nhất
708% đến mức giá cao nhất
54% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
1.453.963,55455235
Tổng cung tối đa
2.669.066,10427588

Enzyme MLN: 1st Melon Berlin Meetup, Đức

420
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
65
Ngày sự kiện: 05 Tháng Mười Hai 2017 17:30 UTC
MLN giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
71,46%
Hiện tại (Đã thêm vào 6 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
Y
Thêm vào bởi Yan
2017-2024 Coindar