GameFi GameFi GAFI
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
7,66 USD
% Thay đổi
2,08%
Giá trị vốn hóa thị trường
83,8M USD
Số lượng
491K USD
Tổng đơn vị lưu thông
10,9M
0% từ mức giá thấp nhất
4498% đến mức giá cao nhất
633% từ mức giá thấp nhất
94% đến mức giá cao nhất
73% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
10.945.062,8598
Tổng cung tối đa
14.954.970

GameFi GAFI: đấu giá hàng tháng

39
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
138

Phiên đấu giá hàng tháng cho thứ hạng huyền thoại bắt đầu ngay bây giờ

Ngày sự kiện: 27 đến 30 Tháng Mười 2022 UTC
GAMEFI.ORG
@GameFi_Official
🔱🔱 THE MONTHLY AUCTION FOR LEGEND RANK STARTS NOW Users in the 11th and 12th rank will re-enter the auction and compete with others💪 ⏰Auction time: 3:00 UTC, Oct 27 - 3:00 UTC, Oct 30 Check guidelines here: gamefi.org $GAFI
GAFI giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
0,11%
1 giờ
0,89%
3 giờ
1,78%
1 ngày
1,45%
2 ngày
14,70%
Hiện tại (Đã thêm vào 1 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
2017-2024 Coindar