GAMI World GAMI World
GAMI
5
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
2 USD
4623% từ mức giá thấp nhất
179% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
4,69%
Giá trị vốn hóa thị trường
67,5M USD
5724% từ mức giá thấp nhất
0% đến mức giá cao nhất
Số lượng
4,36M USD
Tổng đơn vị lưu thông
33,7M
22% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
33.720.817
Tổng cung tối đa
150.000.000
07 Tháng Mười 2022 12:00

GAMI World: Cuộc thi NFT

Nguồn đáng tin cậy
Đã thêm vào 5 tháng trước
8
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
21

GAMIMove là một phần của cuộc thi Rareboard Mega NFT

GAMI giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
0,20%
1 giờ
0,75%
3 giờ
3,40%
1 ngày
3,25%
2 ngày
571,42%
Hiện tại (Đã thêm vào 5 tháng trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
23 Tháng Ba 2023

Lên danh sách tại Bitci TR

GAMI sẽ được niêm yết trên Bitci TR

Hôm qua
2017-2023 Coindar