Hydra Hydra
HYDRA
13
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
1,35 USD
2% từ mức giá thấp nhất
3751% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
1,31%
Giá trị vốn hóa thị trường
23,5M USD
0% từ mức giá thấp nhất
696% đến mức giá cao nhất
Số lượng
39,8K USD
Tổng đơn vị lưu thông
17,3M
31 Tháng Mười Hai 2022

Hydra: Phân nhánh

Nguồn đáng tin cậy
Đã thêm vào 5 tháng trước
7
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
27

Đảm bảo nâng cấp lên phần mềm nút mới nhất trước ngày 31 tháng 12

Phân nhánh là gì?

Mainnet tiền mã hóa hoạt động dựa theo những quy luật nhất định. Để cải thiện hiệu năng hệ thống hay sửa lỗi, người ta phải thường xuyên cập nhật thay đổi cho nó. Phân nhánh đại diện cho những thay đổi không tương thích với phiên bản trước của phần mềm hỗ trợ cho hệ thống tiền mã hóa. Để có thể tiếp tục đào tiền mã hóa, người đào cần phải cập nhật phần mềm.

Trong một số trường hợp, sau khi phân nhánh một loại tiền mã hóa hoàn toàn mới có thể xuất hiện, giống như trường hợp của Bitcon Cash và EthereumPoW.

Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar