ICON ICON ICX
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,236731 USD
% Thay đổi
9,27%
Giá trị vốn hóa thị trường
234M USD
Số lượng
5,68M USD
Tổng đơn vị lưu thông
991M
120% từ mức giá thấp nhất
5459% đến mức giá cao nhất
315% từ mức giá thấp nhất
2024% đến mức giá cao nhất

ICON ICX: Báo cáo tiến trình

409
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
72
Ngày sự kiện: 04 Tháng Tám 2020 UTC
We approved @PREP_ICONPLUS team's grant proposal on 6/4/20. Check out the 1st Progress Report here. forum.icon.community
ICX giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
0,85%
1 giờ
2,55%
3 giờ
6,20%
1 ngày
2,82%
2 ngày
37,84%
Hiện tại (Đã thêm vào 3 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
2017-2024 Coindar