iExec RLC iExec RLC RLC
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
2,99 USD
% Thay đổi
4,47%
Giá trị vốn hóa thị trường
216M USD
Số lượng
10,5M USD
Tổng đơn vị lưu thông
72,3M
1844% từ mức giá thấp nhất
419% đến mức giá cao nhất
1909% từ mức giá thấp nhất
328% đến mức giá cao nhất
83% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
72.382.548,0652574
Tổng cung tối đa
86.999.784,9868455

iExec RLC: Lên danh sách tại WazirX

238
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
57
Ngày sự kiện: 14 Tháng Sáu 2021 UTC
WazirX sẽ trở thành lớn thứ 37 trên các sàn giao dịch mà iExec RLC xuất hiện
1.178.594
Số lượng, USD
2018
Năm
India
Quốc gia
6
Độ tin cậy
RLC giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
1,65%
3 giờ
24,52%
1 ngày
19,01%
2 ngày
17,63%
Hiện tại (Đã thêm vào 2 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
2017-2024 Coindar