IoT Chain IoT Chain
ITC
31
15 Tháng Năm 2018 23:00

IoT Chain ITC: IoT Chain New York Meetup, Hoa Kỳ

Đã thêm vào 4 năm trước
366
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
12
IoT Chain
@IoT_Chain
Hi community members! ITC will hold a 2-hour meet up in New York, Tuesday, May 15, 2018.
The brief agenda:
1. What is IoT Chain?
2. What Blockchain could bring to IoT?
3. Q&A
Click https://t.co/rHbSBOBvwq to join! pic.twitter.com/jD2MJmSn1I
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
L
Thêm vào bởi Leisan
Trong suốt thời gian theo dõi IoT Chain, 19 sự kiện đã được thêm vào:
5 buổi AMA
5 sàn giao dịch sự kiện
4 sự kiện liên quan đến thử nghiệm tính năng mới
3 hợp tác
1 ra mắt
1 gặp mặt
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar