IOTA IOTA MIOTA
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,235757 USD
% Thay đổi
1,68%
Giá trị vốn hóa thị trường
760M USD
Số lượng
15,8M USD
Tổng đơn vị lưu thông
3,22B
189% từ mức giá thấp nhất
2127% đến mức giá cao nhất
149% từ mức giá thấp nhất
1817% đến mức giá cao nhất
70% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
3.229.505.319
Tổng cung tối đa
4.600.000.000

IOTA MIOTA: Lên danh sách tại Omuku

601
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
131
Ngày sự kiện: Tháng Ba 2018 UTC
MIOTA giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
88,77%
Hiện tại (Đã thêm vào 6 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
C
Thêm vào bởi coinmart
2017-2024 Coindar