Kalkulus Kalkulus KLKS
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,04299737 USD
% Thay đổi
0,00%
Giá trị vốn hóa thị trường
864K USD
Tổng đơn vị lưu thông
20,1M
307024% từ mức giá thấp nhất
598% đến mức giá cao nhất
143180% từ mức giá thấp nhất
592% đến mức giá cao nhất

Kalkulus KLKS: Thông báo niêm yết

268
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
20
Ngày sự kiện: 22 Tháng Tám 2019 UTC
Kalkulus - Proof-of-Stake Digital Asset
@kalkulus_team
Last Friday we closed a deal with a leading investment platform driving a potential of 20K $crypto investors. They confirmed that $KLKS integration to their ecosystem has begun and the listing announcement for #Kalkulus will be on Thursday 22nd August at 15:00 GMT. Stay tuned!
KLKS giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
659,65%
Hiện tại (Đã thêm vào 4 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
Y
Thêm vào bởi Yan
2017-2023 Coindar