Kalkulus Kalkulus KLKS
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,04299737 USD
% Thay đổi
0,00%
Giá trị vốn hóa thị trường
864K USD
Tổng đơn vị lưu thông
20,1M
307024% từ mức giá thấp nhất
598% đến mức giá cao nhất
143180% từ mức giá thấp nhất
592% đến mức giá cao nhất

Kalkulus KLKS: Lên danh sách tại MoonDex

266
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
25
Ngày sự kiện: 18 Tháng Mười Một 2018 UTC
Kalkulus - Proof-of-Stake Digital Asset
@kalkulus_team
After having listed @moondexorg on #TheHub, we are pleased to announce that #Kalkulus $KLKS is now available on #MoonDex #Decentralized #Exchange! beta.moondex.io
KLKS giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
28,02%
Hiện tại (Đã thêm vào 5 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
M
Thêm vào bởi MarkAli
2017-2023 Coindar