Kalkulus Kalkulus KLKS
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,04299737 USD
% Thay đổi
0,00%
Giá trị vốn hóa thị trường
864K USD
Tổng đơn vị lưu thông
20,1M
307024% từ mức giá thấp nhất
598% đến mức giá cao nhất
143180% từ mức giá thấp nhất
592% đến mức giá cao nhất

Kalkulus KLKS: Khóa 200.000 KLKS

232
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
22
Ngày sự kiện: 15 Tháng Tư 2019 UTC
Kalkulus - Proof-of-Stake Digital Asset
@kalkulus_team
#Kalkulus announce a new Treasury Fund for 2019 that will lock 200,000 $KLKS from April 15th 2019 for 6 months! Read all details on our last @Medium article link.medium.com
KLKS giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
183,14%
Hiện tại (Đã thêm vào 4 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
Y
Thêm vào bởi Yan
2017-2023 Coindar