Kalkulus Kalkulus KLKS
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,04299737 USD
% Thay đổi
0,00%
Giá trị vốn hóa thị trường
864K USD
Tổng đơn vị lưu thông
20,1M
307024% từ mức giá thấp nhất
598% đến mức giá cao nhất
143180% từ mức giá thấp nhất
592% đến mức giá cao nhất

Kalkulus KLKS: Nền tảng lưu trữ Masternode

239
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
24
Ngày sự kiện: Tháng Sáu 2019 UTC
Kalkulus - Proof-of-Stake Digital Asset
@kalkulus_team
Launch of new @thehub_hosting platform is expected for next mid June and will bring lots of exciting news! Thanks to @MasterNodesPro for the always strong support! twitter.com
KLKS giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
265,99%
Hiện tại (Đã thêm vào 4 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
L
Thêm vào bởi Leisan
2017-2023 Coindar