Komodo Komodo
KMD
178
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,263416 USD
610% từ mức giá thấp nhất
4281% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
4,34%
Giá trị vốn hóa thị trường
35,6M USD
855% từ mức giá thấp nhất
3259% đến mức giá cao nhất
Số lượng
1,81M USD
Tổng đơn vị lưu thông
135M
Tháng Sáu 2018

Komodo KMD: Bản phát hành Atomic DEX QT Lite

Đã thêm vào 4 năm trước
483
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
11
KMD giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
89,42%
Hiện tại (Đã thêm vào 4 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
Trong suốt thời gian theo dõi Komodo, 70 sự kiện đã được thêm vào:
16 buổi AMA
10 sự kiện liên quan đến thử nghiệm tính năng mới
9 sàn giao dịch sự kiện
8 ra mắt
6 phân nhánh
6 hợp tác
4 thương hiệu sự kiện
4 sự kiện liên quan đến kiếm thu nhập
2 cập nhật
2 chung sự kiện
1 cuộc thi
1 sự kiện liên quan đến một tổ chức tự động phi tập trung (DAO)
1 báo cáo
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar