KonPay KonPay KON
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,00292071 USD
% Thay đổi
9,40%
Số lượng
115K USD

KonPay KON: Lên danh sách tại Gate.io

85
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
24
Ngày sự kiện: 24 Tháng Tám 2022 2:00 UTC
Gate.io sẽ trở thành lớn thứ 2 trên các sàn giao dịch mà KonPay xuất hiện
426.453.857
Số lượng, USD
Cayman Islands
Quốc gia
8
Độ tin cậy
#Gateio New Listing: $KON @Gateio_Startup✨ 🔸Trading Pair: $KON / $USDT 🔸Trading Starts: 2:00 AM, August 24 (UTC) 📈Trade: gate.io 📈Deposit: gate.io 👉More: t.me #Newlisting #Startup
KON giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
0,23%
1 giờ
22,48%
3 giờ
34,35%
1 ngày
32,53%
2 ngày
97,21%
Hiện tại (Đã thêm vào 1 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
2017-2023 Coindar