KonPay KonPay KON
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,00292071 USD
% Thay đổi
9,40%
Số lượng
115K USD

KonPay KON: Phiên bản Beta của NFT Marketplace đã được phát hành

18
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
73

Lộ trình 2023

Ngày sự kiện: Cho đến 31 Tháng Ba 2023 UTC
KONPAY_Official
@konpay_official
📢KONPAY Roadmap Release (Q1 2023 ~ Q4 2023) konpay.medium.com
KON giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
0,75%
1 giờ
1,15%
3 giờ
7,00%
1 ngày
9,21%
2 ngày
93,52%
Hiện tại (Đã thêm vào 11 tháng trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
2017-2023 Coindar