Krav Krav KRAV
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,00781035 USD
% Thay đổi
1,71%
Giá trị vốn hóa thị trường
7,81M USD
Số lượng
5,42K USD
Tổng đơn vị lưu thông
1B
1709% từ mức giá thấp nhất
857% đến mức giá cao nhất
317% từ mức giá thấp nhất
-12% đến mức giá cao nhất
10% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
1.000.000.000
Tổng cung tối đa
10.000.000.000

Krav: Ra mắt KRAV v.1.0

32
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
107

Krav sẽ phát hành KRAV v.1.0 vào tháng 5.

Ngày sự kiện: Tháng Năm 2024 UTC
Pick up...

KRAV V1 coming this month
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
2017-2024 Coindar