Krida Fans Krida Fans KRIDA
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,00712394 USD
% Thay đổi
0,38%
Giá trị vốn hóa thị trường
140K USD
Số lượng
132K USD
Tổng đơn vị lưu thông
19,7M
1% từ mức giá thấp nhất
15215% đến mức giá cao nhất
3% từ mức giá thấp nhất
14% đến mức giá cao nhất
20% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
19.784.501,9046602
Tổng cung tối đa
100.000.000

Krida Fans KRIDA: giải vô địch

18
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
55

Tham gia Champions League

Ngày sự kiện: 10 Tháng Sáu 2023 19:00 UTC
Krida Fans
@kridafans
Hello Kridaks!

🔥Get ready for the epic #ChampionsLeague finale on june 10th at 7 pm UTC! ⚽️

Join the excitement at https://game.krida.fans/ and unleash your winning fantasy football team. Claim your spot in the hall of champions and win big! 🏆💰

#FantasyFootball #kridafans
KRIDA giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
0,28%
1 giờ
0,32%
3 giờ
0,62%
1 ngày
0,60%
2 ngày
16,68%
Hiện tại (Đã thêm vào 5 tháng trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
2017-2023 Coindar