Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
10,45 USD
% Thay đổi
0,36%
Giá trị vốn hóa thị trường
998M USD
Số lượng
53,3K USD
Tổng đơn vị lưu thông
95,6M
2948% từ mức giá thấp nhất
176% đến mức giá cao nhất
3686% từ mức giá thấp nhất
112% đến mức giá cao nhất

KuCoin Token KCS: Mua Lại & Đốt

562
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
95
Ngày sự kiện: Cho đến 31 Tháng Mười Hai 2018 UTC

Đốt đồng (token) nghĩa là gì?

Đốt đồng (token) là một quá trình gửi một lượng tiền mã hóa cụ thể đến một địa chỉ công chúng mà mã khóa riêng tư không thể nào lấy được. Trong tương lai, những đồng bị gửi đó không thể bị sử dụng, dẫn đến số lượng tiền mã hóa lưu thông sẽ giảm đi.

KuCoin Updates
@KuCoinUpdates
KCS Buy Back and Burn in the 4th Fiscal Quarter See the official announcement here: news.kucoin.com
KCS giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
799,85%
Hiện tại (Đã thêm vào 5 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
L
Thêm vào bởi Leisan
2017-2024 Coindar