Landshare Landshare
LAND
23
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,546789 USD
23% từ mức giá thấp nhất
2129% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
1,18%
Giá trị vốn hóa thị trường
2,1M USD
770% từ mức giá thấp nhất
199% đến mức giá cao nhất
Số lượng
20,1K USD
Tổng đơn vị lưu thông
3,85M
39% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
3.850.743
Tổng cung tối đa
10.000.000
16 Tháng Ba 2023 UTC

Landshare LAND: Hoán đổi token

Nguồn đáng tin cậy
Đã thêm vào 6 tháng trước
16
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
59

Mã thông báo LAND sẽ được chuyển sang hợp đồng V2 với sự ra mắt của DAO vào ngày 16 tháng 3

Hoán đổi đồng (hoán đổi token) là gì?

Hoán đổi đồng là quá trình tiền mã hóa di chuyển từ một blockchain này sang blockchain khác. Có thể vì lý do phân nhánh (hoán đổi đồng) hoặc ra mắt mainnet (hoán đổi token). Người nắm giữ cần phải theo dõi hướng dẫn hoán đổi để không bị mất tiền mã hóa của họ.

Landshare
@Landshareio
🏡The Landshare DAO is ready to go live! 📅The DAO launch is scheduled for March 16th and will involve token migration. Please refer to the detailed information about the launch to understand what to expect.⬇️ Landshare DAO Launch: March 16th landshare.medium.com
LAND giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
0,56%
1 giờ
8,47%
3 giờ
15,25%
1 ngày
11,86%
2 ngày
69,11%
Hiện tại (Đã thêm vào 6 tháng trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar