LeverFi LeverFi
LEVER
4
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,001598 USD
73% từ mức giá thấp nhất
226% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
6,36%
Giá trị vốn hóa thị trường
24,5M USD
90% từ mức giá thấp nhất
152% đến mức giá cao nhất
Số lượng
31,2M USD
Tổng đơn vị lưu thông
15,4B
44% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
15.443.237.760,8682
Tổng cung tối đa
35.000.000.000
01 Tháng Mười Hai 2022

LeverFi LEVER: Bản Beta công khai

Nguồn đáng tin cậy
Đã thêm vào 6 tháng trước
12
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
43

Phiên bản beta công khai của LeverFi sẽ ra mắt vào ngày 1 tháng 12 năm 2022

LEVER giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
0,42%
1 giờ
1,07%
3 giờ
19,14%
1 ngày
14,81%
2 ngày
11,63%
Hiện tại (Đã thêm vào 6 tháng trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar