41
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,000201 USD
4% từ mức giá thấp nhất
10316% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
2,37%
Giá trị vốn hóa thị trường
552K USD
2% từ mức giá thấp nhất
607% đến mức giá cao nhất
Số lượng
48,1K USD
Tổng đơn vị lưu thông
2,74B
27% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
2.745.220.053,92056
Tổng cung tối đa
10.000.000.000
Cho đến 31 Tháng Mười Hai 2022

Life Crypto LIFE: Hoán đổi DEX

Đã thêm vào 6 tháng trước
30
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
100

Hoán đổi DEX sẽ được phát hành vào Q4

Hoán đổi đồng (hoán đổi token) là gì?

Hoán đổi đồng là quá trình tiền mã hóa di chuyển từ một blockchain này sang blockchain khác. Có thể vì lý do phân nhánh (hoán đổi đồng) hoặc ra mắt mainnet (hoán đổi token). Người nắm giữ cần phải theo dõi hướng dẫn hoán đổi để không bị mất tiền mã hóa của họ.

LIFE - The DeFi Wallet
@LIFElabsHQ
🔥 Roadmap and accomplishments updated 👀 Check out the future plans on the $LIFE website 👇 www.lifecrypto.life #NotYourKeysNotYourCoins #Crypto #DeFi #LIFECrypto #BinanceLIFE #Decentralization #CryptoWallet
LIFE giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
1,83%
1 giờ
2,71%
3 giờ
8,60%
1 ngày
23,30%
2 ngày
83,08%
Hiện tại (Đã thêm vào 6 tháng trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
L
Thêm vào bởi Leisan
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar