Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,02825 USD
708% từ mức giá thấp nhất
7263% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
27,19%
Giá trị vốn hóa thị trường
4,23M USD
676% từ mức giá thấp nhất
7034% đến mức giá cao nhất
Số lượng
438K USD
Tổng đơn vị lưu thông
150M
Tháng Sáu 2018

Matrix AI Network MAN: Lên danh sách tại PayFair

Đã thêm vào 4 năm trước
343
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
8
MAN giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
96,27%
Hiện tại (Đã thêm vào 4 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
L
Thêm vào bởi Leisan
Trong suốt thời gian theo dõi Matrix AI Network, 55 sự kiện đã được thêm vào:
13 sàn giao dịch sự kiện
11 buổi AMA
8 ra mắt
5 sự kiện liên quan đến thử nghiệm tính năng mới
3 cập nhật
3 hoán đổi token
2 hợp tác
2 hội thảo tham gia
2 chung sự kiện
2 phân nhánh
1 gặp mặt
1 cuộc thi
1 sự kiện liên quan đến kiếm thu nhập
1 thương hiệu sự kiện
Cho đến 30 Tháng Sáu 2023

Khởi chạy ứng dụng

Hãy xem lộ trình cập nhật

Đã thêm vào 1 tháng trước
2017-2023 Coindar