Metal Metal MTL
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
1,24 USD
% Thay đổi
0,29%
Giá trị vốn hóa thị trường
79,9M USD
Số lượng
2,78M USD
Tổng đơn vị lưu thông
64,6M
958% từ mức giá thấp nhất
1273% đến mức giá cao nhất
1038% từ mức giá thấp nhất
473% đến mức giá cao nhất

Metal MTL: Báo cáo tháng 8

313
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
50
Ngày sự kiện: 03 Tháng Chín 2020 UTC
Metal Pay
@metalpaysme
From Proton staking to acquiring a new company, a lot happened for Metal during the month of August! Check out our quick blog post to stay up to date on our progress: blog.metalpay.com
MTL giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
0,69%
1 giờ
7,28%
3 giờ
17,12%
1 ngày
15,61%
2 ngày
257,17%
Hiện tại (Đã thêm vào 3 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
2017-2024 Coindar