Metaverser Metaverser MTVT
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,00207123 USD
% Thay đổi
6,57%
Giá trị vốn hóa thị trường
541K USD
Số lượng
118K USD
Tổng đơn vị lưu thông
261M
27% từ mức giá thấp nhất
1036% đến mức giá cao nhất
27% từ mức giá thấp nhất
21% đến mức giá cao nhất
13% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
261.316.917,378593
Tổng cung tối đa
2.000.000.000

Metaverser MTVT: Lên danh sách tại PancakeSwap

20
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
41

Mã thông báo MTVT sẽ có sẵn trên PancakeSwap

Ngày sự kiện: 10 Tháng Mười 2022 17:00 UTC
MTVT giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
0,29%
1 giờ
0,55%
3 giờ
7,84%
1 ngày
6,58%
2 ngày
88,12%
Hiện tại (Đã thêm vào 1 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
2017-2023 Coindar