Hiển thị thông tin về đồng
Giá
1,57 USD
15715% từ mức giá thấp nhất
248% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
1,16%
Giá trị vốn hóa thị trường
59,2M USD
20926% từ mức giá thấp nhất
222% đến mức giá cao nhất
Số lượng
318K USD
Tổng đơn vị lưu thông
37,5M
78% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
37.520.088,3855
Tổng cung tối đa
47.897.218
08 Tháng Sáu 2018

Morpheus Network MRPH: Đốt token

Đã thêm vào 4 năm trước
313
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
9

Đốt đồng (token) nghĩa là gì?

Đốt đồng (token) là một quá trình gửi một lượng tiền mã hóa cụ thể đến một địa chỉ công chúng mà mã khóa riêng tư không thể nào lấy được. Trong tương lai, những đồng bị gửi đó không thể bị sử dụng, dẫn đến số lượng tiền mã hóa lưu thông sẽ giảm đi.

MRPH giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
118,99%
Hiện tại (Đã thêm vào 4 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
L
Thêm vào bởi Leisan
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar