NAGA NAGA
NGC
16
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,037836 USD
397% từ mức giá thấp nhất
9785% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
0,95%
Giá trị vốn hóa thị trường
2,94M USD
381% từ mức giá thấp nhất
5976% đến mức giá cao nhất
Số lượng
26,5K USD
Tổng đơn vị lưu thông
77,9M
100% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
77.910.266
Tổng cung tối đa
77.910.266
22 Tháng Năm 2018

NAGA NGC: Lên danh sách tại Bittrex

Đã thêm vào 4 năm trước
490
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
12
Bittrex sẽ trở thành lớn thứ 3 trên các sàn giao dịch mà NAGA xuất hiện
14.471.853
Số lượng, USD
2014
Năm
United States
Quốc gia
8
Độ tin cậy
The NAGA Coin
@naga_coin
Another day, another exchange! NGC is now listed on @BittrexExchange! 🌶🔥 #NAGA #NGC #Bittrex pic.twitter.com/4r8exyuMr4
NGC giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
95,40%
Hiện tại (Đã thêm vào 4 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
L
Thêm vào bởi Leisan
Trong suốt thời gian theo dõi NAGA, 25 sự kiện đã được thêm vào:
10 sàn giao dịch sự kiện
5 ra mắt
4 buổi AMA
1 thông báo
1 thương hiệu sự kiện
1 sự kiện liên quan đến kiếm thu nhập
1 sự kiện liên quan đến thử nghiệm tính năng mới
1 cập nhật
1 hợp tác
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar