NavCoin NavCoin
NAV
61
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,059097 USD
10455% từ mức giá thấp nhất
8242% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
7,93%
Giá trị vốn hóa thị trường
4,45M USD
13737% từ mức giá thấp nhất
6789% đến mức giá cao nhất
Số lượng
3,96K USD
Tổng đơn vị lưu thông
75,3M
15 Tháng Năm 2018

NavCoin NAV: NavPay v4.1

Đã thêm vào 4 năm trước
303
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
6
NAV giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
94,48%
Hiện tại (Đã thêm vào 4 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
L
Thêm vào bởi Leisan
Trong suốt thời gian theo dõi NavCoin, 51 sự kiện đã được thêm vào:
15 buổi AMA
8 ra mắt
7 cập nhật
4 thương hiệu sự kiện
4 sàn giao dịch sự kiện
4 phân nhánh
3 sự kiện liên quan đến thử nghiệm tính năng mới
2 chung sự kiện
1 gặp mặt
1 cuộc thi
1 sự kiện liên quan đến kiếm thu nhập
1 thông báo
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar