NEM NEM XEM
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,03853531 USD
% Thay đổi
7,15%
Giá trị vốn hóa thị trường
346M USD
Số lượng
7,43M USD
Tổng đơn vị lưu thông
8,99B
45332% từ mức giá thấp nhất
4753% đến mức giá cao nhất
45334% từ mức giá thấp nhất
4749% đến mức giá cao nhất

NEM XEM: Khởi động biểu tượng

795
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
61
Ngày sự kiện: Tháng Mười Một 2020 UTC
XEM giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
2,48%
1 ngày
5,50%
2 ngày
3,08%
Hiện tại (Đã thêm vào 3 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
2017-2024 Coindar