Neopin Neopin
NPT
56
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,274572 USD
1% từ mức giá thấp nhất
13703% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
0,55%
Giá trị vốn hóa thị trường
?
Số lượng
325K USD
06 Tháng Tư 2023 UTC

Neopin NPT: Hợp tác với Tripbtoz

Nguồn đáng tin cậy
Đã thêm vào 6 tháng trước
16
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
53

thông báo hợp tác

@NeopinOfficial partners with Tripbtoz!🤝✈️🎉 Through this partnership, we will build a web 3.0 ecosystem where travelers from all over the world can communicate with each other.🗺️🗺️ Read more on Medium! 👀👀 🔗 link.medium.com #NEOPIN #Tripbtoz #partnership $NPT
NPT giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
78,21%
Hiện tại (Đã thêm vào 6 tháng trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
Trong suốt thời gian theo dõi Neopin, 13 sự kiện đã được thêm vào:
4 sàn giao dịch sự kiện
3 hợp tác
3 buổi AMA
1 sự kiện liên quan đến kiếm thu nhập
1 báo cáo
1 cập nhật
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar