Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,002885 USD
188% từ mức giá thấp nhất
4109% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
2,31%
Giá trị vốn hóa thị trường
519K USD
-1% từ mức giá thấp nhất
1138% đến mức giá cao nhất
Số lượng
199K USD
Tổng đơn vị lưu thông
180M
20% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
180.100.000
Tổng cung tối đa
900.000.000
28 Tháng Hai 2023 UTC

Okratech Token ORT: Đối tác mới

Nguồn đáng tin cậy
Đã thêm vào 7 tháng trước
13
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
50

thông báo hợp tác

Okratech Token (ORT)
@Ortcoin1
The big day for the new worldwide partnership agreement is TOMORROW🚀 Are you ready?😉 . #MEXCGlobal #Bitcoin #HODL #Crypto #CryptoNews #Ethereum
ORT giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
2,47%
1 giờ
3,29%
3 giờ
10,54%
1 ngày
22,38%
2 ngày
88,59%
Hiện tại (Đã thêm vào 7 tháng trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
Trong suốt thời gian theo dõi Okratech Token, 12 sự kiện đã được thêm vào:
4 hợp tác
2 cập nhật
2 buổi AMA
2 thông báo
1 thương hiệu sự kiện
1 sàn giao dịch sự kiện
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar