Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
5,02 USD
% Thay đổi
10,75%
Giá trị vốn hóa thị trường
74,6M USD
Số lượng
4,33M USD
Tổng đơn vị lưu thông
14,8M
455% từ mức giá thấp nhất
2007% đến mức giá cao nhất
9566% từ mức giá thấp nhất
13% đến mức giá cao nhất
75% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
14.868.145,7670091
Tổng cung tối đa
19.779.272

Oraichain Token ORAI: Cuộc gọi cộng đồng

29
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
90

Tham gia cuộc gọi cộng đồng

Ngày sự kiện: 10 Tháng Sáu 2023 15:00 UTC
Oraichain
@oraichain
Set your reminder for our weekly community call this saturday hosted by @CosmosHOSS and @TyreeRobinson.

This week we have a number of special guests joining the show:
@AndromedaProt
@Shade_Protocol
@mava_app
@DcrcAvax

And more 🔥🫡

https://twitter.com/i/spaces/1nAKErdROEoGL
ORAI giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
0,34%
1 giờ
0,68%
3 giờ
11,60%
1 ngày
11,95%
2 ngày
71,33%
Hiện tại (Đã thêm vào 5 tháng trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
2017-2023 Coindar