Oyster Oyster
PRL
26
06 Tháng Sáu 2018

Oyster PRL: Lên danh sách tại CryptoBridge

Đã thêm vào 4 năm trước
292
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
8
CryptoBridge
@CryptoBridge
$OYS @OysterPlatform is now trading on the #CryptoBridge Decentralized Exchange! crypto-bridge.org #getpaidtotrade view marketcap stats at www.cryptobridgecap.org
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
L
Thêm vào bởi Leisan
Trong suốt thời gian theo dõi Oyster, 16 sự kiện đã được thêm vào:
8 sàn giao dịch sự kiện
2 ra mắt
2 sự kiện liên quan đến thử nghiệm tính năng mới
2 thương hiệu sự kiện
1 đốt đồng
1 sự kiện liên quan đến kiếm thu nhập
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar