Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,00003011 USD
% Thay đổi
0,02%
Giá trị vốn hóa thị trường
525K USD
Số lượng
26,2K USD
Tổng đơn vị lưu thông
17,4B
20956% từ mức giá thấp nhất
62604% đến mức giá cao nhất
221% từ mức giá thấp nhất
6784860% đến mức giá cao nhất

PAC Global: Hợp tác với TRON

426
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
61
Ngày sự kiện: 10 Tháng Chín 2020 UTC
PAC Global
@PACcoinOfficial
TRON and PAC Global are pleased to announce a partnership to revolutionize the future of decentralized storage. PAC Global, with their massive masternode network, will support BTFS into the future. Together we will bridge the gap between IPFS and BTFS for a better tomorrow.
PAC giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
10,44%
1 giờ
10,66%
3 giờ
29,81%
1 ngày
29,64%
2 ngày
95,77%
Hiện tại (Đã thêm vào 3 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
L
Thêm vào bởi Leisan
2017-2024 Coindar