PairedWorld PairedWorld PAIRED
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,00838568 USD
% Thay đổi
1,03%
Số lượng
38,5K USD

PairedWorld PAIRED: Niêm yết trên XT.COM

17
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
64

XT.COM sẽ liệt kê PairedWorld vào cặp giao dịch PAIRED/USDT vào ngày 30 tháng 5.

Ngày sự kiện: 30 Tháng Năm 2024 UTC
XT.COM sẽ trở thành lớn thứ 3 trên các sàn giao dịch mà PairedWorld xuất hiện
379.254.463
Số lượng, USD
2018
Năm
Seychelles
Quốc gia
6
Độ tin cậy
PAIRED giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
14,09%
1 ngày
20,88%
2 ngày
34,33%
Hiện tại (Đã thêm vào 1 tháng trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
2017-2024 Coindar