Pandora Pandora PANDORA
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
4.668,7 USD
% Thay đổi
11,50%
Giá trị vốn hóa thị trường
46,7M USD
Số lượng
3,75M USD
Tổng đơn vị lưu thông
10K
203% từ mức giá thấp nhất
596% đến mức giá cao nhất
-47% từ mức giá thấp nhất
594% đến mức giá cao nhất
100% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
10.000
Tổng cung tối đa
10.000

Pandora: Hợp tác với Particle

10
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
44

Pandora đã công bố mối quan hệ hợp tác mới với Particle. Sự hợp tác này là một phần của hệ sinh thái ERC404, một phần của chuỗi khối Ethereum.

Ngày sự kiện: 12 Tháng Hai 2024 UTC
Pandora
@
Introducing Particle as our second ERC404 ecosystem partner 🤍
PANDORA giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
68,92%
1 ngày
78,64%
2 ngày
67,70%
Hiện tại (Đã thêm vào 2 tháng trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
2017-2024 Coindar