Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,305845 USD
% Thay đổi
0,79%
Giá trị vốn hóa thị trường
157M USD
Số lượng
7,1M USD
Tổng đơn vị lưu thông
514M
837% từ mức giá thấp nhất
518% đến mức giá cao nhất
954% từ mức giá thấp nhất
332% đến mức giá cao nhất
51% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
514.815.194,787141
Tổng cung tối đa
1.000.000.000

Power Ledger POWR: Lên danh sách tại Bityard

273
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
65
Ngày sự kiện: 29 Tháng Mười Một 2021 UTC
POWR giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
1,68%
1 giờ
6,89%
3 giờ
8,66%
1 ngày
9,68%
2 ngày
53,66%
Hiện tại (Đã thêm vào 2 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
2017-2024 Coindar