Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng

Realms of Ruby RUBY: Lên danh sách tại Coinstore

17
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
58

RUBY sẽ được niêm yết trên Coinstore

Ngày sự kiện: 05 Tháng Mười Hai 2022 6:00 UTC
Coinstore sẽ trở thành lớn thứ 1 trên các sàn giao dịch mà Realms of Ruby xuất hiện
72.697.524
Số lượng, USD
2020
Năm
Singapore
Quốc gia
7
Độ tin cậy
Realms of Ruby (formerly known as Glory Planet)
@RealmsofRuby
📣 ROR’s $RUBY will list today at 2pm (GMT +8), December 5th 2022 on @CoinstoreExc! 🔥🔥 Congratulations to the entire team at ROR for achieving an amazing milestone!! 💪💪 Details : realmsofruby.medium.com twitter.com
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
2017-2023 Coindar