Scala Scala
XLA
9
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,000049 USD
319% từ mức giá thấp nhất
7023% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
1,38%
Giá trị vốn hóa thị trường
555K USD
34% từ mức giá thấp nhất
5314% đến mức giá cao nhất
Số lượng
582 USD
Tổng đơn vị lưu thông
11,2B
05 Tháng Năm 2018

Scala XLA: Sách trắng v2.0

Đã thêm vào 4 năm trước
347
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
9
Stellite
@stellitecash
Here we are again with another release. This time you will get to see Whitepaper 2.0 with plenty of information about the upcoming updates and the tech behind Stellite. https://t.co/t36YskA5oS#Stellite $XTL #Chainges
XLA giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
96,16%
Hiện tại (Đã thêm vào 4 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
L
Thêm vào bởi Leisan
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar